Usługi geotechniczne

Prowadzimy:

  • Badania geotechniczne dla 1- lub 2-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych i gospodarczych, przy budowie dróg, pracach drenażowych i układaniu rurociągów
  • Badania geologiczne na potrzeby projektowania przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Kontrole zagęszczenia gruntu
  • Badania zanieczyszczenia gruntu i wody (we współpracy z akredytowanym laboratorium)
  • Badania laboratoryjne gruntu

Wykonujemy:

  • Opinie geotechniczne
  • Opinie o warunkach geologicznych i hydrogeologicznych
  • Ekspertyzy geotechniczne przed zakupem nieruchomości gruntowej