Współpraca

Firma GRUNTECH z przyjemnością podejmie współpracę z partnerami prowadzącymi działalność w zakresie geologii, ochrony środowiska, budownictwa oraz sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Jesteśmy otwarci na współpracę przy realizacji dużych projektów oraz małych inwestycji. Wierzymy, że współpraca jest źródłem sukcesu.

Zapraszamy do kontaktu!