Zamówienia

W celu uzyskania wyceny naszych usług lub złożenia zamówienia będziemy wdzięczni za przekazanie mailowo jak największej ilości informacji zawierającej:
– dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail)
– lokalizację planowanej inwestycji (adres, nr działki, obręb)
– aktualne zagospodarowanie terenu i rodzaj nawierzchni
– ilość kondygnacji projektowanego budynku
– powierzchnię projektowanego budynku i jego wymiary
– czy budynek będzie podpiwniczony
– czy planuje się budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
– czy teren jest ogrodzony
– czy planuje się budowę innej infrastruktury, w tym wolno stojącego garażu, pomieszczenia gospodarczego, basenu

WYCENA
Wycena w formie oferty zostanie przesłana do Państwa w możliwie jak najkrótszym czasie, ale najpóźniej kolejnego dnia roboczego. W przypadku niewystarczającej informacji na temat planowanej inwestycji poinformujemy Państwa o potrzebie przekazania dodatkowych danych.

OFERTA
Ofertę traktujemy w kategorii propozycji, dlatego bierzemy pod uwagę negocjację ceny na podstawie różnych okoliczności (np. zamówienie stałego klienta lub zamówienie z polecenia).

ZAMÓWIENIE
Do zamówienia koniecznie należy dołączyć mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obrysem projektowanego budynku oraz pozostałą infrastrukturą (np. oczyszczalnią, garażem).

TERMINY
Naszym standardem jest wykonanie usług w terminie 14 dni od przyjęcia kompletnego zamówienia. Jeżeli Państwa zamówienie będzie miało charakter pilny, to zrobimy co w naszej mocy, aby wykonać usługi w możliwie krótkim czasie, jednocześnie nie obciążając Państwa dodatkowymi kosztami. Ewentualne opóźnienia w przeprowadzeniu badań będą zgłaszane do Państwa na bieżąco, jednak zdarzają się one niezwykle rzadko.

PŁATNOŚĆ I ODBIÓR
Po zakończeniu badań geotechnicznych, w tym wykonaniu prac terenowych i przygotowaniu odpowiednich dokumentacji, poinformujemy Państwa o możliwości opłacenia zamówienia (przelewem lub gotówką) i odbioru 3 egzemplarzy gotowych dokumentów (osobiście lub pocztą). Wersję elektroniczną w formacie PDF oczywiście również Państwu udostępniamy. Od naszych klientów nigdy nie wymagamy zaliczki, jednocześnie nie wydajemy gotowych raportów przed ich opłaceniem. Wystawiamy faktury VAT.

W skrócie proces wyceny lub zamówienia naszych usług:
1. Przekazanie informacji o planowanej inwestycji
2. Wycena w formie oferty (1-2 dni)
3. Zamówienie usług (potwierdzenie otrzymają Państwo na e-mail)
4. Przeprowadzenie badań geotechnicznych (do 14 dni)
5. Informacja o możliwości opłacenia zamówienia i odbioru przygotowanych dokumentów

Państwa czas jest dla nas najważniejszy, dlatego w przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego (+48 660 514 818 lub +48 607 174 440) lub mailowego (gruntech.wroclaw@gmail.com).